התאמת מזלות: מזל שור נקבה עם מזל בתולה גבר

אתם תקשורתיים מאד ומצליחים להבין אחד את השני באופן אינסטינקטיבי. קיימים גם מטרות משותפות. לגבי התאמה בין מזלות שור נקבה עם מזל בתולה גבר אומרים שהם משלימים זה את זה.
שני המזלות מצליחים גם לקשר יש עתיד בטוח. המשיכה היא חזקה והנאמנות יבנו קשר חזק. קרובי משפחה יכולים לומר על מערכת היחסים שלכם הרבה דברים, אבל זה לא אמור להשפיע על הקשר. להתמקד ברצון לחיים בשניים!